Extra info

Opgelet: Alle ADL2000 uitslagen faxen naar Raoul 03/887 75 61 of mailen naar Raoul (raoul.vandervelden@skynet.be) en Francois Pauwels in cc (taverne@sintmargaretha.be).

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen, mailen naar pbadl2000@gmail.com

Tip!

Wens je bvb. je wedstrijdblad te bekijken, dan is het voldoende om op het betreffende -icoontje te klikken om je wedstrijdblad te bekijken of te downloaden.

 

 

 

 

kbkb logo

Historiek van die goede oude Antwerpse Drieband Liga …..
’t Begon zo ’n beetje in de jaren 1977 en 1978.

Enkele "klevere" cafébazen begonnen tornooien in te richten speciaal bedoeld voor "echte" drieband-spelers op "klein" biljart, wat in Antwerpen en grote omstreken zoveel betekende als spelen op biljarts met afmetingen 2,10 m op 1,05 m.

Graag noem ik de lokalen van het eerste moment even op: Rood-Wit in Berchem, ’t Achtkantje op de grens van Antwerpen en Borgerhout, den Arrow op de Stuivenbergplein, De Ploeg in Schilde en Den Uil in Wilrijk.

Daar dit een succesvolle formule bleek te zijn, kwam in 1980 de Select uit Merksem er bij.

Onder impuls van Jos Deckers ( toen … en nu nog steeds … in Den Uil te vinden), die Cois Huyssen, Paul De Block en Fons Verhaegen kon overhalen om samen te werken, werden er in 1983 plannen gemaakt om eens regelmatige tornooien te organiseren tussen verschillende lokalen.

Paul De Block werd tevens de "uitdenker" van het originele logo van "den ADL" en het was ook bij hem thuis in de Jozef Kenneslei in Wilrijk dat de eerste officiële "zetel" van ADL gevestigd was.

De vergaderingen met die mannen samen wierpen vruchten af en een weinig later werden er werkelijk tornooien gespeeld in de volgende cafés : Arrow – Rood-Wit in Berchem - Rubenshof in de Anneessensstraat in Antwerpen en … uiteraard … in Den Uil zelf.

Wat later kwamen daar ook nog de Wilson in Borgerhout ( in die tijd nog bij Stan Van Gulik, de latere voorzitter van ADL 2000 ) en Onder den Toren in Merksem bij.

In 1984 kwam dan in feite de grote doorbraak. De ontstane vereniging kreeg een naam: men probeerde het eerst met ADLL, wat stond voor Antwerpse Drieband Liefhebbers Liga, maar dat viel wat lang uit zodat uiteindelijk werd gekozen voor "A D L", gewoon de afkorting van: "Antwerpse Drieband Liga". Deze naam werd in feite bedacht door Patrick Verbraecken die toen ook op de vergaderingen aanwezig was.

Het Bestuur van toen was zeer eenvoudig samengesteld: elke deelnemende cafébaas was automatisch bestuurslid. We kunnen vanaf dit moment werkelijk spreken van een goede "organisatie", want Jos Deckers, zeker de "duivel-doet-al" van die tijd, hield zeer minutieus de uitslagen, punten en rangschikkingen bij van elke speler, want vergeet niet … toen waren het gewoon nog maar individuele tornooien die plaatsvonden.

Dan kwamen er stelselmatig nieuwe lokalen bij die de eerste tijd even de kat uit de boom hadden zitten kijken, maar zagen dat het goed was. We noteren hier het Breughelhof, de Concorde ,vlak bij het vliegveld van Deurne. Verder nog Den Bonten Os in Antwerpen, Tyfany’s in Edegem ( toen nog met cafébaas Ronny Fourgny, thans uitbater van het Zomerhof ), het Raadshuis in Borgerhout, Ons Huis in Burcht, de General Motors in Merksem, de Merode in Turnhout, In die Mane in Schelle en de Sportman in Berchem.

Enige tijd later treedt ook de Rio in St.-Antonius-Brecht toe, gevolgd door Taverne Locarno in Zoersel.

Zo ontstaat dan stilletjes aan de vzw "ADL" die met haar statuten onder de doopvont wordt gehouden op 1 augustus 1993 en officieel verschijnt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1993. De oprichters worden aldus genoemd: Deckers Jozef, Deckers Jacobus, Van Gulik Constant en Preenen Danny.

Het eerste "officieel" Bestuur van ADL wordt dan als volgt samengesteld: Jos Deckers als voorzitter, ondervoorzitter Pol Daems, secretaris Robert De Busser ( toen er al bij en … nu nog steeds de stuwende kracht achter ADL 2000 …), schatbewaarder Stan Van Gulik en met als raadsleden : Richard Renders, Camille Vanberghen, Pierre Merckx, Marcel Gorremans en Charles Wollens.

Er werd ook voor de eerste maal een superfinale gespeeld waar alle behaalde punten over het ganse seizoen voor in aanmerking kwamen.

Het seizoen daarop kwam Jos Deckers met een nieuw voorstel te voorschijn, namelijk het inrichten van een ploegenachtervolging met 3 spelers. Dit werd een succes zonder weerga, want liefst 56 ploegen schreven in.

In 1995 vond Jos Deckers het voor zichzelf dan raadzaam om de boog wat minder gespannen te houden en werd Stan Van Gulik verkozen als zijn opvolger voor de functie van voorzitter van ADL. Ondervoorzitter werd Cois Elsen, maar in die functie nam hij, spijtig genoeg, bijna onmiddellijk daarop ontslag wegens gezondheidsredenen. Robert De Busser bleef onvermoeibaar een vlijtige secretaris. Als schatbewaarder komt nogmaals de naam van Stan Van Gulik te voorschijn, omdat die tijdelijk een dubbele functie uitoefent. Raadsleden worden Huib Klink (feestbestuurder), Raoul Van der Velden (hulpsecretaris), Cois Pauwels (hulp-penningmeester) en kort daarop ook Eddy Verbert die ondervoorzitter wordt en tevens voorzitter van het Comité en Vic Boyens die de functie van public-relations waarneemt.

Er werd inmiddels ook reeds gestart met een eigen "boekske" dat uitslagen, klassementen en allerhande wetenswaardigheden vermeldt en met grote gretigheid door velen gelezen wordt. Ons "ADL-Magazine" was dus geboren.

Nieuwe statuten komen er met het aanbreken van het Millennium: het magisch getal 2000 wordt aan de naam ADL toegevoegd.

Ze dateren van 21 december 1999, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000 en zijn dus nu nog steeds in voege.

We zijn nu in 2002 en we leven nog steeds. Wat meer is ….. we krijgen elk jaar meer en meer ploegen bij, wat dus zeker als "geslaagd" mag beschouwd worden …..

In het Bestuur is ondertussen ook weinig veranderd: enkel Raoul Van der Velden heeft nu de "post" van penningmeester, ook al eens schatbewaarder genoemd … overgenomen van Stan Van Gulik en vervult een niet onbelangrijk gedeelte in het raderwerk van ADL 2000.

De huidige comitéleden die samenwerken met Eddy Verbert zijn: Walter Bossaerts, Guy De Vocht, Armand Mintjens en Luc Verschooren.

U ziet het dus aan alles …..het driebanden is hoe langer hoe meer in de belangstelling gekomen, en dit vooral door de impuls die in Antwerpen en thans "zeer" grote omstreken ….. gegeven werd door ADL 2000. We zijn er fier op!

We spelen nu al met 66 ploegen (die elk over zeven spelers mogen beschikken) in vijf reeksen. Een ongehoord en ongeëvenaard record.

En … hebt ge reeds het rijtje namen gezien die in ADL 2000 spelen, maar die ook in de KBBB (Koninklijke Belgische Biljart Bond) op het hoogste vlak meedraaien? Even wat namen: oud-wereldkampioenen Frédéric Caudron en Jef Philipoom, ere- en hoofdklassers zoals Johan Loncelle, Leslie Menheer, Roland Forthomme, Eddy Leppens, Ronny Daniëls, Francis Forton, Pol Stroobants, Eddy Merckx en nog enkele artistiek-biljartende "sterren" als Amando Staes, Marc Janssen, Erik Vervliet en Willy Daelman.

Een speelseizoen loopt bij ADL 2000 zo wat van half september tot half mei met als kers op de taart kort daarna ons jaarlijks weerkerend bal met uitreiking van de tijdens het speeljaar behaalde prijzen.

We zijn uiterst democratisch ingesteld en lenen daarom graag ons oor aan gefundamenteerde opmerkingen. Die zijn er dan ook elk jaar en aan de hand van onze gekende "kapiteinsvergaderingen" worden ook onze reglementen steeds méér en méér aangepast. Dat dit niet voor iedereen goed uitkomt nemen we er even graag bij …

Misschien nog één vraagje? Wie van onze huidige politiekers gaat er zich eindelijk eens voor inzetten om biljarten in het algemeen … en met de wereldreputatie die België heeft in het bijzonder … tot een "officiële" sport te laten verheffen? Hij … of zij … zal zeker op een geweldige persoonlijke stemmenwinst kunnen rekenen bij de volgende verkiezingen … of zie ik het nu toch weer té rooskleurig in?

Elk aandachtig lezer zal zeker reeds opgemerkt hebben dat er vier namen zowat uitspringen in verband met de geschiedenis van de ADL, namelijk Jos Deckers, Paul De Block, Robert De Busser en Stan Van Gulik. Mannen … hartelijk dank voor alles … want als jullie er niet geweest waren zou ADL 2000 niet bestaan hebben of was de vereniging reeds lang opgedoekt. Proficiat voor al het geleverde werk!!!

Elk bestuurslid van ADL 2000 zet zich voor iedereen van U in en dat hebt U wellicht reeds meermaals in het verleden kunnen ondervinden. Wilt ge "au courant" blijven en beschikt ge over een PC? Surf dan even naar www.adl2000.be en U verneemt alles over onze vereniging. Ook uw punten, de uitslagen en rangschikking van uw ploeg, enz… zult U in één oogopslag kunnen zien. Bekijk dan ook eens de site met onze sponsors die het voor ons, maar ook voor U, mogelijk maken om alles in goede banen te leiden. En … denk ook eens aan hen als je iets van hen kunt gebruiken …

U ziet het … van het historiek van een biljartvereniging naar de toepassing van de moderne economie: het is slechts één kleine stap …

Reeds jaren werd de idee door velen geopperd … en de vraag groeide stelselmatig …om eindelijk eens de juiste geschiedenis te leren kennen van die "goeden ouden ADL".

Ik hoop dat ge er van genoten hebt …. En misschien tot binnen twintig jaar?

Bo Torvik

Admin login

Contact

VZW ADL2000

Sint-Margarethaplein 4

2880 WINTAM

Tav. Francois Pauwels

Bestuur

Voorzitter: Armand Mintjens

Ondervoorzitter & PR: Ludo Laureyssens

Secretaris: Francois Pauwels

Penningmeester &
Wedstrijdleiding: Raoul Van der Velden

Technische Commissie: Dis Van den Bosch

Technische Commissie: Dirk Van Aken

Webdesign:

Fivercomheader